Winkhaus Polska je hlavním partnerem FORUM 100

Dne 17. dubna 2024 se na Národním stadionu PGE konalo jedno z nejvýznamnějších oborových setkání – XXXII Forum 100.

Již léta se na jarních setkáních scházejí manažeři a odborníci v oboru, kteří diskutují o současném stavu a prognózách polských výrobců oken. Na setkání se scházejí správní rady výrobců, ale také dodavatelů komponentů a distributorů.

Témata letošního fóra zahrnovala vyhlídky na návrat polských výrobců oken na cestu růstu, příležitosti a hrozby pro polskou ekonomiku, vedení diskurzu přes stavebnictví a dále – okenní průmysl. Diskutovalo se také o způsobech zlepšení obchodní efektivity a ESG reportingu, tedy reportu o nefinančních oblastech činnosti souvisejících s životním prostředím, společenskou odpovědností firem a správou a řízením společností. Diskutovali také o uhlíkové stopě a změnách Green Dealu, které Evropská komise připravuje.

Winkhaus Polska byl Gold partnerem této významné akce, která sdružuje zájemce o stav a budoucnost našeho odvětví.