Právní doložky

Zde naleznete právní informace společnosti Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG a Winkhaus Polska Beteiligungs sp. z o.o. sp.k. na následujícím tématům.

Systém nahlašování

Společnost Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG zavedla interní systém hlášení, aby odhalila a předcházela porušování platných zákonů a podnikových směrnic. Tento systém hlášení mohou využívat zaměstnanci, zákazníci, dodavatelé a obchodní partneři. Taková hlášení lze podávat prostřednictvím této webové aplikace, a to i anonymně.

Dovolujeme si Vás informovat, že tato žádost bude předána německé společnosti Aug. Winkhaus GmbH & C.o. KG se sídlem v Telgte.

Odesláním žádosti souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů obsažených ve vaší žádosti společností Aug. Winkhaus GmbH & C.o. KG se sídlem v Telgte, a to po dobu nezbytnou k posouzení vaší žádosti, nejdéle však po dobu 3 měsíců. Tato společnost je správcem vašich osobních údajů, na které se zpráva vztahuje. Základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR. Veškeré dotazy a žádosti týkající se zpracování osobních údajů zasílejte na následující e-mailovou adresu: iodo@winkhaus.pl.

Pokud si to nepřejete, pošlete prosím e-mailna rekrutacja@winkhaus.pl. V takovém případě bude žádost zaslána pouze personálnímu oddělení polské společnosti Winkhaus Polska Beteiligungs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Prohlášení skupiny Winkhaus k novým formám otroctví a obchodování s lidmi

Následující prohlášení popisuje opatření přijatá skupinou Winkhaus s cílem zabránit všem novým formám otroctví a obchodování s lidmi, jakož i dětské práce, ve finančním roce 2021.