Informacje prawne

Tu znajdują się informacje prawne przedsiębiorstw Aug.Winkhaus GmbH & Co. KG i Winkhaus Polska Beteiligungs sp. z o.o. sp.k. dotyczące poniższych zagadnień.

System zgłaszania nieprawidłowości

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG wdrożyła wewnętrzny system raportowania, którego celem jest wykrywanie i zapobieganie naruszeniom obowiązującego prawa i wytycznych firmy. Z tego systemu raportowania mogą korzystać pracownicy, klienci, dostawcy i partnerzy biznesowi. Takie raporty można składać za pośrednictwem tej aplikacji internetowej, w tym anonimowo.

Uprzejmie informujemy, że niniejsze zgłoszenie trafi do niemieckiej spółki Aug. Winkhaus GmbH & C.o. KG z siedzibą w Telgte.

Wysyłając zgłoszenie, wyraża Pan/ Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez spółkę Aug. Winkhaus GmbH & C.o. KG z siedzibą w Telgte na czas, potrzebny rozpoznaniem zgłoszenia, ale nie dłuższy niż 3 miesiące. Spółka ta jest administratorem Pana/ Pani danych osobowych, objętych zgłoszeniem. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit d Dyrektywy RODO (GDPR). Wszelkie zapytania i żądania w zakresie przetwarzania danych osobowych należy wysyłać na adres e-mail: iodo@winkhaus.pl.

Jeśli tego nie chcesz, dokonaj zgłoszenia na maila rekrutacja@winkhaus.pl. Wtedy zgłoszenie trafi wyłącznie do działu kadr polskiej spółki Winkhaus Polska Beteiligungs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Oświadczenie firmy Winkhaus o współczesnym niewolnictwie i handlu ludźmi

Poniższe oświadczenie opisuje środki podjęte przez Grupę Winkhaus w celu zapobiegania wszelkim formom współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi, a także pracy dzieci w roku finansowym 2021.