Optymalizuj z Winkhaus

Inżynierowie z Winkhaus Polska uczestniczą w procesach organizacji i optymalizacji produkcji w zakładach produkcji stolarki. Na bazie wieloletniego doświadczenia oraz
najnowszej wiedzy z zakresu zarządzania zakładem produkcyjnym proponujemy obecnie trzy projekty.

WH Optima
Celem projektu WH Optima jest zmiana organizacji procesu produkcyjnego tak, aby zwiększyć wydajność produkcji okien przy niskim koszcie inwestycji. W jaki sposób? Nasi specjaliści na bazie obserwacji analizują przebieg procesu produkcyjnego, aby wychwycić nieprawidłowości i możliwości usprawnień. Badanie to pozwala zaplanować proces produkcyjny na nowo w taki sposób, aby wyeliminować niepotrzebne czynności, skrócić czas poszczególnych etapów produkcji i obniżyć koszty wytworzenia okna.

WH Timer
Projekt WH Timer pozwala ustalić normy czasu, potrzebne do wykonania danej czynności na konkretnym stanowisku produkcyjnym np. określić czas potrzebny do wykonania zaprojektowanej konstrukcji okiennej. Dzięki temu uzyskujemy dane, które są wykorzystywane do tworzenia precyzyjnych planów produkcyjnych. Taki zabieg umożliwia rzeczywiste rozliczenie każdego pracownika z wykonanej pracy na danym stanowisku i kontrolowanie norm ilości wyrobów, które zatrudniony jest zobowiązany wykonać.

Organizacja produkcji w nowym zakładzie Mirox

WH OPP
Projekt OPP jest etapem pośrednim pomiędzy ulepszeniem linii produkcji (WH Optima), a normowaniem pracy na stanowiskach produkcyjnych (WH Timer). Celem projektu, jest zapewnienie ciągłości produkcji, która polega na nieprzerwanej obróbce produktów i nieprzerwanym zaangażowaniu personelu produkcyjnego na danym stanowisku, ale z uwzględnieniem potrzeb technologicznych i konstrukcyjnych danej maszyny.

Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego.

Nie znalazłeś(-aś) odpowiednich usług lub masz pytania dotyczące naszej oferty? Napisz do nas.

Proszę wypełnić wszystkie pola obowiązkowe.