Oświadczenie firmy Winkhaus o współczesnym niewolnictwie i handlu ludźmi

Poniższe oświadczenie opisuje środki podjęte przez Grupę Winkhaus w celu zapobiegania wszelkim formom współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi, a także pracy dzieci w roku finansowym 2021. Rok finansowy odpowiada rokowi kalendarzowemu.

Wprowadzenie


Firma Winkhaus od ponad 160 lat przekonuje swoich klientów innowacyjnymi produktami i kompetentnym serwisem. Na całym świecie producenci i dealerzy okien, architekci, budowlańcy i użytkownicy doceniają szeroki zakres usług i wysoką jakość oferowanej techniki okiennej, systemów ryglowania drzwi i organizacji dostępu firmy Winkhaus. Tradycyjna firma rodzinna ma siedziby m.in. w Telgte, Münster i Meiningen, a w ośmiu krajach posiada międzynarodowe oddziały.

Środki zapobiegające formom współczesnego niewolnictwa i pracy przymusowej


Winkhaus w ramach grupy przedsiębiorstw zakazuje wszelkich form współczesnego niewolnictwa, pracy przymusowej i pracy dzieci, wyzysku i dyskryminacji. Winkhaus jest zaangażowany w zasady Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, UN Global Compact (UNGC), Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka oraz podstawowe standardy pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO). Gwarancja uczciwych lokalnych warunków pracy jest integralną częścią kultury korporacyjnej Winkhaus. Dalsze wewnętrzne wytyczne, np. Compliance Guideline itp. określają regulacje, których należy przestrzegać.
Kodeks postępowania Grupy Winkhaus, który zostanie zrewidowany w 2021 roku, został rozesłany do wszystkich pracowników w Niemczech i za granicą. Wszyscy pracownicy Grupy Winkhaus są uwrażliwiani na tematykę Kodeksu Postępowania podczas szkoleń. Podczas rekrutacji nowych pracowników, Kodeks Postępowania jest przedstawiany nowym pracownikom i współpracownikom. Podczas szkoleń wyraźnie podkreśla się, że istnieje wyraźny zakaz pracy przymusowej i pracy dzieci oraz że Grupa Winkhaus zakazuje wszelkich form wyzysku i/lub dyskryminacji.


Działania w łańcuchu dostaw


Winkhaus wymaga od swoich dostawców postępowania zgodnie z Kodeksem Postępowania BME - Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. (Federalne Stowarzyszenie Gospodarki Materiałowej, Zakupów i Logistyki) oraz Kodeksem Postępowania Grupy Przedsiębiorstw Winkhaus. Wytyczne etyczne opisane w niniejszym Kodeksie Postępowania BME opierają się w szczególności na zasadach Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, UN Global Compact (UNGC), wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka oraz podstawowych standardów pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO). Ponadto wytyczne oparte są na Konwencjach ONZ o prawach dziecka i o likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet oraz na Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw międzynarodowych. Ponadto Grupa Winkhaus postawiła sobie za cel wdrożenie i spełnienie wymogów niemieckiej ustawy o obowiązkach w łańcuchu dostaw (LKSG) jeszcze przed jej wejściem w życie (01.01.2024).

Kodeks postępowania BME jest dostępny w 17 językach i zobowiązuje wszystkie organy, kierowników i pracowników dostawców do działania w sposób zgodny z prawem i etycznie odpowiedzialny.
Kodeks Postępowania BME wyraźnie podkreśla, że prawa człowieka muszą być respektowane i przestrzegane. To samo dotyczy Kodeksu Postępowania Grupy Winkhaus. W związku z tym regulamin wyraźnie zabrania wszelkich form pracy przymusowej i zobowiązuje przedsiębiorstwo do przeciwstawiania się wszelkim formom dyskryminacji. Ponadto Kodeks Postępowania zobowiązuje firmę Winkhaus do przestrzegania Konwencji o minimalnym wieku dopuszczenia do zatrudnienia, do przestrzegania zakazu pracy dzieci oraz do wspierania działań mających na celu wyeliminowanie wszelkich form pracy dzieci.

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z naszym szefem działu prawnego i zgodności z przepisami, panem Sebastianem M. Barellą - sebastian.barella@winkhaus.de. Jeśli chcą Państwo skontaktować się z nami anonimowo, prosimy o kontakt z naszą zewnętrzną osobą kontaktową ds. sygnalistów, dr Hansjörg Piehl, LL.M. - Kanzlei Alpmann Fröhlich - piehl@alpmann-froehlich.de.

Downloads

Winkhaus Modern Slavery and Trafficking Statement

PDFI64 KB