Zásady ochrany osobních údajů www.winkhaus.pl

Stav: 9.02.2024 r.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou informační doložkou o zpracování osobních údajů osob používajících webové stránky a funkčnost webových stránek www.winkhaus.pl a dalších webových servisů a stránek společnosti Winkhaus Polska Beteiligungs sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. se sídlem v Rydzyně.

Zásady ochrany osobních údajů zahrnují informace o zpracování osobních údajů zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů v neelektronických obchodních vztazích najdete na www.winkhaus.pl v záložce Informace GDPR: https://www.winkhaus.pl/pl /RODO

GDPR je chápáno jako nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, zároveň o zrušení směrnice 95 /46/EC (Obecné nařízení o ochraně údajů).

1. Administrátor


Správcem údajů je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Subjekt odpovědný za zpracování údajů na této webové stránce je:
Winkhaus Polska Beteiligungs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Sídlo: 64-130 Rydzyna, ul. Průmyslová 1

Národní soudní rejstřík:
Okresní soud Poznaň – Nowe Miasto a Wilda v Poznani, 9. Národní soudní rejstřík, Hospodářské oddělení, číslo KRS 0000316790, NIP 6970011183

Komplementář - Winkhaus Polska Beteiligungs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. ze sídlem v Rydzyně
Předseda představenstva Komplementáře: mgr inż. Janusz Rodzki
Prokura: Maciej Matella
Telefon: +48 65 52 55 700
E-mail: winkhaus@winkhaus.pl

2. Obecné informace


2.1. Obecné informace o právním základu zpracování údajů na této webové stránce
Pokud (1) jste souhlasili se zpracováním údajů, zpracováváme vaše osobní údaje na základě čl. 6 (1) písm. a GDPR.

V případě výslovného souhlasu s předáním osobních údajů do třetích zemí je zpracování údajů rovněž prováděno na základě čl. 49 (1) a GDPR.

Pokud jsou vaše údaje nezbytné pro plnění smlouvy nebo provádění předsmluvních opatření, zpracováváme je na základě čl. 6 sec. 1 lit. b GDPR. Kromě toho, pokud jsou vaše údaje nezbytné pro splnění právní povinnosti, zpracováváme je na základě čl. 6 sec. 1 lit. c GDPR.

Kromě toho může zpracování údajů probíhat na základě našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 sec. 1 lit. f GDPR.

2.2. Obecné informace týkající se doby uchování
Pokud není v tomto prohlášení o ochraně údajů stanovena podrobnější doba uchovávání, zůstanou vaše osobní údaje u nás, dokud nepomine účel zpracování údajů.

V případě oprávněné žádosti o výmaz údajů nebo odvolání souhlasu se zpracováním údajů budou údaje vymazány, pokud nemáme jiné zákonem přípustné důvody pro uchovávání osobních údajů (např. doby uchovávání podle daňového nebo obchodního práva). V druhém případě budou údaje vymazány, jakmile tyto důvody pominou.

2.3. Obecné informace o přenosech dat do USA a dalších třetích zemí
Někdy používáme nástroje od společností se sídlem v USA nebo jiných třetích zemích (zemích mimo EHP), které nemusí nabízet a zahrnovat srovnatelně vysokou úroveň ochrany, jak vyžaduje GDPR v EU. Pokud jsou tyto nástroje aktivní, mohou být vaše osobní údaje předány do těchto třetích zemí a tam zpracovávány.

Například americké společnosti jsou povinny předávat osobní údaje bezpečnostním úřadům, aniž byste jako subjekt údajů měli možnost proti nim podniknout právní kroky. Nelze tedy vyloučit, že orgány USA (např. zpravodajské služby) zpracovávají, vyhodnocují a trvale ukládají vaše údaje na serverech USA pro účely sledování. Na tyto zpracovatelské činnosti nemáme žádný vliv.

2.4. SSL nebo TLS šifrování
Z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám jako provozovateli stránek zasíláte, používá tato stránka šifrování SSL nebo TLS.

Šifrované spojení poznáte podle toho, že se řádek adresy prohlížeče změní z „http://“ na „https://“ a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, data, která nám předáváte, nemohou být čtena třetími stranami.

3. Zpracování osobních údajů na tomto webu


3.1. Hosting
Tento web je hostován externím poskytovatelem služeb (hoster). Osobní údaje shromážděné na této webové stránce jsou uloženy na serverech poskytovatele hostingu. To může mimo jiné zahrnovat IP adresy, kontaktní požadavky, meta a komunikační údaje, smluvní údaje, kontaktní údaje, jména, návštěvy webových stránek a další údaje generované webem.

Hoster se používá k plnění smlouvy s našimi potenciálními a současnými zákazníky (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) a v zájmu poskytování naší online nabídky bezpečně, rychle a efektivně profesionálním poskytovatelem (čl. 6 odst. 1 )(f) GDPR).

Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 sec. 1 lit. GDPR, souhlas zahrnuje ukládání cookies nebo přístup k informacím na koncovém zařízení uživatele. Souhlas lze kdykoliv odvolat.
Náš Hoster bude zpracovávat vaše údaje pouze v rozsahu nezbytném pro splnění jeho servisních povinností a bude se řídit našimi pokyny ohledně těchto údajů.

3.2. Soubory protokolu serveru
Poskytovatel webových stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v takzvaných cookies. soubory protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Tyto jsou:
- typ a verze prohlížeče
- použitý operační systém
- URL odkazující stránky
- název hostitele přístupového počítače - čas požadavku serveru
- IP adresa

Tato data nejsou kombinována s jinými datovými zdroji. Tyto údaje jsou shromažďovány na základě čl. 6 sec. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem na technicky bezchybné prezentaci a optimalizaci jeho webu – k tomuto účelu je nezbytný sběr log souborů serveru.

3.3. Soubory cookie
Naše webové stránky používají takzvané „cookies“. Cookies jsou malé textové soubory a nezpůsobují žádné poškození koncového zařízení uživatele. Jsou uloženy dočasně po dobu trvání relace (session cookies) nebo trvale (persistent cookies) na koncovém zařízení uživatele.

Soubory cookie relace se automaticky vymažou na konci vaší návštěvy. Trvalé soubory cookie zůstávají uloženy na koncovém zařízení uživatele, dokud nejsou nezávisle smazány nebo automaticky smazány webovým prohlížečem.
V některých případech mohou být soubory cookie třetích stran také uloženy na vašem koncovém zařízení, když vstoupíte na naše webové stránky (cookies třetích stran). Umožňují nám nebo vám používat určité služby třetích stran (např. soubory cookie ke zpracování platebních služeb).

Soubory cookie plní různé funkce. Mnoho souborů cookie je technicky nezbytných, protože některé funkce webových stránek by bez nich nefungovaly (např. funkce nákupního košíku nebo prohlížení videí). Jiné cookies se používají k vyhodnocování chování uživatelů nebo k zobrazování reklam.

Soubory cookie, které jsou nezbytné k provádění procesu elektronické komunikace k poskytování určitých funkcí, které jste požadovali (např. pro funkci nákupního košíku) nebo k optimalizaci webových stránek (např. soubory cookie měření návštěvnosti webu) (nezbytné soubory cookie), jsou ukládány na základě článku. 6 sec. 1 lit. f GDPR, pokud není stanoven jiný právní základ. Provozovatel webu má oprávněný zájem na ukládání potřebných cookies pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování jeho služeb.
Pokud byl vyžádán souhlas s ukládáním souborů cookie a srovnatelných technologií rozpoznávání, zpracování se provádí výhradně na základě tohoto souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR); souhlas lze kdykoli odvolat.
Technologie ziskávaní souhlasu

Tento web používá technologii souhlasu Usercentrics k získání vašeho souhlasu s ukládáním určitých souborů cookie na vašem koncovém zařízení nebo s používáním určitých technologií a k dokumentování tohoto souhlasu v souladu se zákonem o ochraně údajů. Poskytovatelem této technologie je Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 Mnichov, webová stránka: https://usercentrics.com/de/ (dále jen „Usercentrics“).

Když vstoupíte na naše webové stránky, do Usercentrics se přenesou následující osobní údaje:
Váš souhlas(y) nebo odvolání souhlasu(ů):
1. Vaše IP adresa
2. Informace o vašem prohlížeči
3. Informace o vašem koncovém zařízení
4. Čas návštěvy webu

Usercentrics navíc ukládá cookie do prohlížeče uživatele, aby bylo možné daný souhlas(y) nebo jeho odvolání uživateli přiřadit. Takto shromážděné údaje jsou uchovávány, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, dokud sami nevymažete soubor cookie Usercentrics nebo dokud přestane platit účel uložení údajů. Povinné zákonné povinnosti uchovávání zůstávají nedotčeny.

Usercentrics se používá k získání souhlasu vyžadovaného zákonem pro používání určitých technologií. Právním základem je čl. 6 sec. 1 lit. c GDPR.

3.4. Registrace na tomto webu
Na tomto webu se můžete zaregistrovat a používat další funkce na webu. Údaje zadané pro tento účel používáme pouze k použití příslušné nabídky nebo služby, pro kterou jste se zaregistrovali. Povinné údaje požadované při registraci musí být uvedeny v plném rozsahu. V opačném případě vaši registraci zamítneme.

V případě podstatných změn, například v rozsahu nabídky nebo v případě technicky nezbytných změn, vás budeme tímto způsobem informovat prostřednictvím e-mailové adresy uvedené při registraci.

Údaje zadané při registraci jsou zpracovávány za účelem naplnění uživatelského vztahu vzniklého registrací a v případě potřeby k zahájení dalších smluv (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

Údaje shromážděné během registrace budou u nás uloženy po dobu registrace uživatele na této webové stránce a poté budou vymazány. Zákonné doby uchovávání zůstávají nedotčeny.

3.5. Kontaktní formulář
Pokud nám zašlete poptávku prostřednictvím kontaktního formuláře, vaše údaje z poptávkového formuláře, včetně vámi uvedených kontaktních údajů, uložíme za účelem zpracování poptávky a pro případ následných dotazů. Tyto údaje nepředáváme bez vašeho souhlasu.

Zpracování těchto údajů se provádí na základě čl. 6 (1) písm. b GDPR, pokud váš požadavek souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytný pro provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu efektivně vyřizovat nám zaslané dotazy (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) , pokud je požadováno ; souhlas lze kdykoli odvolat.

Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, u nás zůstanou, dokud nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo přestane platit účel uložení údajů (např. poté, co dokončíme zpracování vašeho dotazu). Povinná zákonná ustanovení – zejména doby uchovávání údajů – zůstávají nedotčeny.

3.6. Poptávka e-mailem, telefonem nebo faxem
Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonem nebo faxem, váš dotaz spolu se všemi z toho vyplývajícími osobními údaji (jméno, dotaz) uložíme a zpracujeme za účelem zpracování vašeho dotazu. Tyto údaje nepředáváme bez vašeho souhlasu.

Zpracování těchto údajů se provádí na základě čl. 6 (1) písm. b GDPR, pokud váš požadavek souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytný pro provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na efektivním zpracování nám adresovaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR), za předpokladu, že jste souhlasili; souhlas lze kdykoli odvolat.

Údaje, které nám zašlete prostřednictvím kontaktních dotazů, u nás zůstanou, dokud nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo přestane platit účel uložení údajů (např. poté, co dokončíme zpracování vašeho dotazu). Závazná zákonná ustanovení – zejména zákonná doba uchovávání – zůstávají nedotčena.

3.7. Online objednávkový systém
Vaše osobní údaje jsou při objednávkovém procesu zašifrovány (online objednávkový systém) a odesílány přes internet pomocí protokolu SSL. Naše webové stránky a další systémy zabezpečujeme pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě, zničení, přístupu, úpravě nebo šíření vašich údajů neoprávněnými osobami. Přístup k vašemu zákaznickému účtu je možný pouze po zadání vašeho osobního hesla a bezpečnostního klíče. Vždy zacházejte se svými přístupovými údaji důvěrně a po ukončení komunikace s námi zavřete okno prohlížeče, zejména pokud sdílíte svůj počítač s ostatními.

3.8. Newsletter
Pokud chcete dostávat newsletter nabízený na webových stránkách, požadujeme e-mailovou adresu, jméno, příjmení a také údaje, které nám umožní ověřit, že jste vlastníkem poskytnuté e-mailové adresy a že souhlasíte se zasíláním newsletteru. Nejsou shromažďovány žádné další údaje nebo pouze na dobrovolné bázi. Ke zpracování newsletterů využíváme níže popsané poskytovatele služeb.

Pro zasílání našich newsletterů využíváme poskytovatele služeb, u kterého lze zasílání newsletterů provádět a analyzovat. Údaje, které poskytnete za účelem zasílání newsletterů (např. e-mailová adresa, jméno a příjmení), jsou uloženy na serverech poskytovatele služeb.

Newslettery, které zasíláme, nám umožňují analyzovat chování příjemců newsletteru. Můžeme např. analyzovat, kolik příjemců otevřelo zprávu newsletteru a jak často bylo kliknuto na který odkaz v newsletteru. Pomocí tzv sledování konverzí je také možné analyzovat, zda po kliknutí na odkaz v newsletteru proběhla předem definovaná akce (např. nákup produktu na této stránce).

Zpracování údajů je založeno na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Tento souhlas lze kdykoli odvolat odhlášením z odběru newsletteru. Zákonnost již provedených operací zpracování údajů zůstává odvoláním nedotčena.

Pokud si analýzu od našeho poskytovatele služeb nepřejete, musíte se odhlásit z odběru newsletteru. Za tímto účelem poskytujeme v každé zprávě newsletteru odpovídající odkaz. Zprávy o odhlášení z odběru newsletteru můžete zasílat také na marketing@winkhaus.pl. Více informací naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů SAREsystem na: https://sare.pl/wp-content/uploads/2018/11/Polityka-prezentnosci-SAREsystem.pdf

Údaje, které poskytnete k odběru newsletteru, budeme ukládat my nebo poskytovatel služeb newsletteru, dokud se neodhlásíte z newsletteru, a poté, co se odhlásíte z newsletteru, budou odstraněny z distribučního seznamu newsletteru. To nemá vliv na data, která jsme uložili pro jiné účely.

Poté, co se odhlásíte z distribučního seznamu newsletterů, vaše e-mailová adresa bude uložena námi nebo poskytovatelem služeb newsletteru v případě potřeby na černé listině, aby se předešlo budoucímu rozesílání. Údaje uvedené na černé listině budou použity pouze pro tento účel a nebudou kombinovány s jinými údaji. To slouží jak vašim zájmům, tak i našim zájmům na dodržování zákonných požadavků při zasílání newsletterů (oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Blacklisting není časově omezen. Proti ukládání dat můžete vznést námitku, pokud vaše zájmy převažují nad naším oprávněným zájmem.

Systém SARE
Tato webová stránka používá k zasílání newsletteru software SAREsystem. Dodavatelem je společnost Digitree Group S.A. (dříve: SARE S.A.), Rybnik, ul. Ratibořská 35A.

SAREsystem je služba, díky které lze organizovat a analyzovat zasílání newsletteru.
Příjemci vašich osobních údajů poskytnutých za účelem zasílání newsletteru (např. e-mailová adresa, jméno a příjmení, název společnosti) mohou být:
• dodavatel IT systémů a IT služeb pro Digitree Group S.A.;
• služby poskytované Digitree Group S.A. průzkum kvality služeb, právní, analytické a marketingové služby, služby související s ochranou osobních údajů;
• obchodní partneři společnosti Digitree Group S.A. v případě vyjádření souhlasů vyžadovaných ustanoveními obecně závazných právních předpisů;
• orgány oprávněné přijímat osobní údaje podle zákona.

Společnost Digitree Group S.A. ujišťuje, že neposkytne žádná data neoprávněným subjektům. Společnost Digitree Group S.A. poskytuje údaje uživatelů pouze subjektům oprávněným podle obecně platných právních předpisů a na základě uzavřených smluv, a to způsobem nepřekračujícím rozsah souhlasů vyjádřených uživatelem.

Naše newslettery zasílané prostřednictvím systému SARE umožňují analýzu chování příjemců newsletteru. Lze například analyzovat, kolik příjemců otevřelo zprávu v newsletteru a jak často bylo kliknuto na jednotlivé odkazy. Pomocí nástroje pro analýzu konverzí můžeme sledovat, zda byla po kliknutí na odkaz v newsletteru provedena předem definovaná akce (např. nákup produktu na webu).

Další informace o analýze dat společností Digitree Group S.A. naleznete na:
https://sare.pl/wp-content/uploads/2018/11/Polityka-prezentnosci-SAREsystem.pdf

Zpracování údajů je založeno na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat odhlášením z odběru newsletteru. Tím není dotčena zákonnost zpracování údajů, které probíhalo až do odhlášení z odběru newsletteru.

Pokud si nepřejete, aby byla data analyzována společností Digitree Group S.A., musíte se odhlásit z odběru newsletteru. Za tímto účelem uvádíme v každé zprávě zaslané s newsletterem příslušný odkaz. Zprávy o odhlášení z odběru newsletteru můžete zasílat také na marketing@winkhaus.pl. Více informací naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů SAREsystem na: https://sare.pl/wp-content/uploads/2018/11/Polityka-prezentnosci-SAREsystem.pdf

4. Údaje o uchazeči o zaměstnání


Údaje potřebné pro výběrové řízení poskytuje uchazeč (m/f/d) v souvislosti s konkrétním pracovním inzerátem. V rámci přijímacího řízení budou povinně zpracovány tyto údaje: jméno a příjmení, datum narození, e-mailová adresa, jazyk uživatele, poštovní adresa a telefonní čísla, vzdělání, obor, poslední vzdělávací instituce, údaje o aktuálním zaměstnání, profesní zkušenosti a také životopis. Kromě toho zpracováváme takové údaje, které jsou nezbytné pro vyřízení přihlášky (korespondence s uchazečem, písemné zápisy z pohovorů atd.) Pokud nám dobrovolně poskytnete další informace (např. poskytnutím údajů v přílohách, které přikládáte) , budou tyto údaje zpracovávány v souladu se zákonnými ustanoveními.

4.1 Účel a právní základ
Účelem zpracování údajů je výběr uchazečů o zaměstnání. Neplánujeme tento účel měnit. Jakékoli odchylky vyžadují samostatný souhlas kandidáta.

Shromažďujeme, uchováváme a v případě potřeby přenášíme údaje v rozsahu, který je nezbytný pro posouzení žádosti pro konkrétní účel. Údaje jsou proto shromažďovány, uchovávány a předávány pro předsmluvní opatření na žádost dotčené osoby. Právním základem je § 26 odst. 1 písm. 1 GDPR, čl. 6 sec. 1 lit. b) (uzavření pracovní smlouvy) a čl. 88 GDPR. Dobrovolné informace zpracováváme v rámci žádosti podle čl. 22 odst. 1 zákoníku práce, čl. 6 sec. 1 lit. a) (souhlas) a čl. 88 GDPR.

Po uzavření pracovní smlouvy jsou dokumenty zařazeny do osobních spisů. Osobní spisy jsou uloženy v uzamykatelných boxech na personálním oddělení.

Osobní údaje jsou v rámci skupiny společností předávány pouze osobám nebo oddělením zapojeným do procesu žádosti. Údaje jsou předávány třetím stranám pouze tehdy a pokud pro to existuje konkrétní právní základ a/nebo v případech, kdy státní vyšetřovací orgán požaduje údaje na základě těchto právních ustanovení.

K dalšímu zpracování dochází pouze v případě, že žadatel s tímto zpracováním co do druhu a rozsahu výslovně souhlasil ve smyslu čl. 6 sec. 1 lit. a GDPR.

Údaje zpravidla nebudou předávány do třetí země. Další informace naleznete v části 2.3 tohoto prohlášení o ochraně údajů.

Udržujeme systematická technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů. Vždy jsou přizpůsobeny aktuálnímu stavu poznání.

4.2. Doba uchování
Údaje o uchazeči jsou zpravidla vymazány po ukončení náborového procesu. Po uplynutí období (období) budou shromážděná data vymazána nebo zablokována, pokud smazání v jednotlivých případech nebude možné.

5. Analytické nástroje a reklama


5.1. Google Analytics

5.1.1. Přehled
Tento web využívá funkce webové analytické služby Google Analytics. Poskytovatelem je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Analytics umožňuje provozovateli webu analyzovat chování návštěvníků webu. Provozovatel webových stránek přitom získává různé údaje o používání, jako jsou zobrazení stránek, délka pobytu, používané operační systémy a původ uživatele. Tato data jsou přiřazena ke koncovému zařízení uživatele. Neexistuje žádné přiřazení k ID zařízení. Kromě toho nám Google Analytics umožňuje mimo jiné zaznamenávat pohyby myši, posouvání a kliknutí. Kromě toho používá Google Analytics různé přístupy k modelování k doplnění shromážděných datových záznamů a při analýze dat využívá technologie strojového učení.

Google Analytics používá technologie, které umožňují rozpoznání uživatele za účelem analýzy jeho chování (např. soubory cookie nebo skenování otisků prstů zařízením). Informace shromážděné společností Google o používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají.

Použití tohoto analytického nástroje vyplývá z umění. 6 sec. 1 lit. f GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů za účelem optimalizace jeho webu a reklamy. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 sec. 1 lit. a GDPR. Souhlas lze kdykoliv odvolat.

Předávání údajů do USA je založeno na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Pro všechny ostatní záležitosti platí oddíl 2.3 tohoto prohlášení o ochraně údajů.

Podrobnosti naleznete zde: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/

5.1.2. Anonymizace IP
Na tomto webu jsme aktivovali funkci anonymizace IP adresy. To znamená, že vaše IP adresa bude zkrácena společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru před předáním do USA. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa přenesena na server Google v USA a tam zkrácena. Jménem provozovatele této webové stránky použije Google tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webové stránky, k sestavování zpráv o aktivitě webové stránky a k poskytování dalších služeb souvisejících s činností webové stránky a používáním internetu provozovateli webové stránky. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude kombinována s jinými údaji Google.

5.1.3. Zásuvný modul prohlížeče
Shromažďování a zpracovávání vašich údajů společnosti Google můžete zabránit stažením a instalací zásuvného modulu prohlížeče dostupného na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs
Upozorňujeme však, že pokud tak učiníte, možná nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky.
Další informace o tom, jak Google Analytics nakládá s uživatelskými údaji, naleznete v prohlášení o ochraně údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs.

5.1.4. Demografické charakteristiky pomocí Google Analytics
Tento web používá „demografické charakteristiky“ Google Analytics, aby mohl návštěvníkům webu zobrazovat relevantní reklamy v rámci reklamní sítě Google. To umožňuje generování zpráv obsahujících prohlášení o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků webu. Tyto údaje pocházejí ze zájmově orientované inzerce společnosti Google a také z údajů o návštěvnících od poskytovatelů třetích stran. Tyto údaje nelze přiřadit konkrétní osobě.
Tuto funkci můžete kdykoli deaktivovat prostřednictvím nastavení reklam ve svém účtu Google nebo obecně zakázat shromažďování vašich údajů službou Google Analytics, jak je uvedeno v části „Námitka proti shromažďování údajů“.

5.2. Google Ads
Provozovatel webu používá Google Ads. Google Ads je online reklamní program společnosti Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Ads nám umožňuje zobrazovat reklamy ve vyhledávání Google nebo na webových stránkách třetích stran, když uživatel zadá určité výrazy do vyhledávače Google (cílení na klíčová slova). Kromě toho lze na základě údajů o uživatelích dostupných od společnosti Google (např. údaje o poloze a zájmech) zobrazovat cílené reklamy (cílení na cílovou skupinu).

Jako provozovatel webových stránek můžeme tato data kvantifikovat například analýzou toho, které hledané výrazy vedly k našim reklamám a kolik reklam vedlo k relevantním proklikům.

Používání Google Ads je založeno na čl. 6 sec. 1 lit. f GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem na co nejefektivnějším marketingu svých služeb.

Předávání údajů do USA je založeno na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Ve všech ostatních ohledech platí bod 2.3. toto prohlášení o ochraně údajů.

Podrobnosti naleznete zde: https://policies.google.com/privacy/frameworks a https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/

5.3. Google Remarketing
5.3.1. Přehled
Tento web používá funkci remarketingu Google Analytics. Poskytovatelem je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Remarketing analyzuje vaše uživatelské chování na našich webových stránkách (např. kliknutí na určité produkty), aby vás zařadil do určitých reklamních cílových skupin a následně vám zobrazil relevantní reklamní sdělení při návštěvě jiných online nabídek (re-marketing nebo re-targeting).

Kromě toho lze reklamní cílové skupiny vytvořené pomocí Google Remarketing propojit s funkcemi Google napříč zařízeními. Tímto způsobem lze zájmově orientovaná, personalizovaná reklamní sdělení, která vám byla přizpůsobena v závislosti na vašem předchozím používání a chování při surfování na jednom koncovém zařízení (např. mobilní telefon), zobrazovat i na Vašem druhém koncovém zařízení (např. tabletu) nebo počítači) .

Pokud máte účet Google, můžete podat námitku proti personalizované reklamě na následujícím odkazu: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Použití Google Remarketing je založeno na čl. 6 sec. 1 lit. f GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem na co nejefektivnějším marketingu svých produktů. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 sec. 1 lit. a GDPR. Souhlas lze kdykoliv odvolat.

Další informace a předpisy o ochraně údajů naleznete v prohlášení o ochraně údajů společnosti Google na adrese: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=cs

5.3.2. Vytvoření cílové skupiny na míru klientovi
K vytvoření cílových skupin využíváme kupř. párování zákazníků v rámci re-marketingu Google. V tomto procesu poskytujeme společnosti Google určitá zákaznická data (např. e-mailové adresy) z našich seznamů zákazníků. Pokud jsou příslušní zákazníci uživateli Google a jsou přihlášeni ke svému účtu Google, pak se jim v rámci sítě Google (např. na YouTube, Gmail nebo ve vyhledávači) zobrazují relevantní reklamní sdělení.

5.4. Sledování konverzí Google
Tento web používá Google Conversion Tracking. Poskytovatelem je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Sledování konverzí Google umožňuje společnosti Google a nám rozpoznat, zda uživatel provedl určité akce. Můžeme například vyhodnotit, na která tlačítka na našem webu bylo kliknuto, jak často a které produkty byly prohlíženy nebo nakupovány obzvlášť často. Tyto informace se používají k vytváření statistik konverzí. Známe celkový počet uživatelů, kteří klikli na naše reklamy, a jaké akce provedli. Nedostáváme žádné informace, které by vás mohly osobně identifikovat. Samotný Google používá k identifikaci soubory cookie nebo srovnatelné technologie rozpoznávání.

Používání sledování konverzí společností Google je založeno na čl. 6 (1) písm. f GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů za účelem optimalizace jeho webu a reklamy. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 sec. 1 lit. a GDPR. Souhlas lze kdykoliv odvolat.

Další informace o sledování konverzí Google naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=cs

5.5. Google DoubleClick
Tento web používá funkci Google DoubleClick. Poskytovatelem je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen "DoubleClick").

Služba DoubleClick se používá k poskytování zájmově orientované reklamy v reklamní síti Google. Pomocí služby DoubleClick lze reklamy cílit na zájmy konkrétního uživatele. Naše reklamy se mohou například zobrazovat ve výsledcích vyhledávání Google nebo v bannerových reklamách souvisejících se službou DoubleClick. Aby mohla služba DoubleClick uživatelům zobrazovat zájmově orientovanou reklamu, musí být schopna rozpoznat jednotlivého uživatele a přiřadit k němu navštívené webové stránky, kliknutí a další informace o chování uživatele. Za tímto účelem používá DoubleClick soubory cookie nebo srovnatelné technologie rozpoznávání (např. skenování otisků prstů zařízení). Shromážděné informace jsou spojeny do anonymního uživatelského profilu za účelem zobrazování zájmově orientované reklamy dotčenému uživateli.

Google DoubleClick se používá v zájmu cílené reklamy. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 sec. 1 lit. f GDPR. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 sec. 1 lit. a GDPR. Souhlas lze kdykoliv odvolat.

Další informace o tom, jak vznést námitku proti reklamě zobrazované společností Google, naleznete na následujících odkazech: https://policies.google.com/technologies/ads a https://adssettings.google.com/authenticated.

5.6. Facebook pixel
Tento web používá k měření konverzí pixel akce návštěvníka Facebooku. Poskytovatelem této služby je Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko. Nasbíraná data se ale podle Facebooku přenášejí i do USA a dalších třetích zemí.

To umožňuje sledovat chování návštěvníků webu poté, co byli přesměrováni na web poskytovatele kliknutím na reklamu na Facebooku.

To umožňuje vyhodnocovat efektivitu facebookových reklam pro statistické účely a účely průzkumu trhu a optimalizovat budoucí reklamní opatření. Shromážděné údaje jsou pro nás jako provozovatele tohoto webu anonymní, nemůžeme vyvozovat žádné závěry o identitě uživatelů. Údaje jsou však ukládány a zpracovávány Facebookem, aby bylo možné se připojit k příslušnému uživatelskému profilu, a Facebook může údaje použít pro vlastní reklamní účely v souladu se zásadami používání údajů Facebooku. Díky tomu může Facebook zobrazovat reklamy na facebookových stránkách i mimo ně. My jako provozovatel webu nemáme žádný vliv na toto použití údajů.

Použití Facebook Pixel je založeno na čl. 6 sec. 1 lit. f GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem na účinné reklamě, a to i na sociálních sítích. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 sec. 1 lit. a GDPR. Souhlas lze kdykoliv odvolat.

Předávání údajů do USA je založeno na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Pro všechny ostatní záležitosti platí oddíl 2.3 tohoto prohlášení o ochraně údajů.

Podrobnosti naleznete zde: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum a https://www.facebook.com/help/566994660333381

Pokud jsou osobní údaje shromažďovány na našich webových stránkách pomocí zde popsaného nástroje a přenášeny na Facebook, jsme my a Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko společně odpovědní za toto zpracování údajů (článek 26 GDPR). Sdílená odpovědnost je omezena pouze na shromažďování a přenos dat na Facebook. Zpracování ze strany Facebooku, ke kterému dojde po převodu, není součástí společné odpovědnosti. Naše společné povinnosti jsou uvedeny ve smlouvě o společném zpracování. Text smlouvy naleznete na: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum

Podle této smlouvy jsme odpovědní za to, že vám poskytneme informace o ochraně údajů při používání nástroje Facebook a za implementaci nástroje na našich webových stránkách způsobem bezpečným pro ochranu údajů.

Facebook je zodpovědný za bezpečnost dat v produktech Facebooku. Práva subjektů údajů (např. žádosti o informace) týkající se údajů zpracovávaných Facebookem lze uplatnit přímo u Facebooku. Pokud u nás uplatníte práva subjektů údajů, jsme povinni předat žádosti Facebooku.

Další informace o ochraně soukromí naleznete v informacích o ochraně dat Facebooku: https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0

Funkci remarketingu „Vlastní publikum“ můžete také deaktivovat v sekci nastavení reklam na https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Chcete-li to provést, musíte být přihlášeni na Facebooku.

Pokud nemáte účet na Facebooku, můžete zakázat inzerci založenou na používání na Facebooku na webových stránkách European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/

5.7. Značka LinkedIn Insight
5.7.1. Přehled
Tento web používá značku Insight od LinkedIn. Poskytovatelem této služby je LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko.

Pomocí značky LinkedIn Insight získáváme informace o návštěvnících našeho webu. Pokud je návštěvník webových stránek registrován na LinkedIn, můžeme mimo jiné analyzovat klíčová profesní data (např. kariérní úroveň, velikost společnosti, zemi, umístění, odvětví a pracovní zařazení) návštěvníků našich webových stránek, a tak lépe přizpůsobit naše webové stránky relevantnímu cíli. skupiny.

Kromě toho můžeme pomocí značek LinkedIn Insight Tags měřit, zda návštěvníci našich webových stránek provádějí nákup nebo jiné akce (měření konverzí). Měření konverzí lze také provádět na různých zařízeních (např. z počítače na tablet). LinkedIn Insight Tag také nabízí funkci opětovného cílení, která nám umožňuje zobrazovat návštěvníkům našeho webu cílenou reklamu mimo stránky, která podle LinkedIn neidentifikuje příjemce reklamy.

Použití LinkedIn Insight je založeno na čl. 6 (1) písm. f GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem na účinné reklamě, a to i na sociálních sítích. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 sec. 1 lit. a GDPR. Souhlas lze kdykoliv odvolat.

Předávání údajů do USA je založeno na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Pro všechny ostatní záležitosti platí oddíl 2.3 tohoto prohlášení o ochraně údajů.

Podrobnosti naleznete zde: https://pl.linkedin.com/legal/l/dpa a https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs

LinkedIn sám také shromažďuje takzvané cookies. log soubory (URL, odkazující URL, IP adresa, vlastnosti zařízení a prohlížeče a doba přístupu). IP adresy jsou zkráceny nebo (pokud se používají k dosažení členů LinkedIn prostřednictvím zařízení) jsou anonymizovány. Přímá ID členů LinkedIn, LinkedIn odstraní po sedmi dnech. Zbývající anonymizované údaje jsou poté vymazány do 180 dnů.

Údaje shromážděné LinkedInem nemůžeme jako provozovatel webu přiřadit konkrétním osobám. LinkedIn bude ukládat shromážděné osobní údaje návštěvníků webových stránek na svých serverech v USA a používat je v rámci svých vlastních reklamních aktivit. Podrobnosti naleznete v prohlášení o ochraně údajů LinkedIn na adrese https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.

5.7.2. Vznesení námitky proti použití značky LinkedIn Insight Tag
Pod následujícím odkazem: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out můžete vznést námitku proti analýze chování uživatelů a cílené reklamě LinkedIn.

Kromě toho mohou členové LinkedIn ovládat používání svých osobních údajů pro reklamní účely v nastavení svého účtu. Abyste zabránili LinkedIn propojovat data shromážděná na našem webu s vaším účtem LinkedIn, musíte se před návštěvou našeho webu odhlásit ze svého účtu LinkedIn.

6. Pluginy a nástroje


6.1. Youtube
Na této stránce jsou vložena videa YouTube. Provozovatelem webu je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Když navštívíte některou z našich webových stránek, na kterých je služba YouTube vložena, vytvoří se spojení se servery YouTube. Tím sdělíte serveru YouTube, které z našich stránek jste navštívili.

Kromě toho může YouTube na vašem koncovém zařízení ukládat různé soubory cookie nebo používat srovnatelné technologie rozpoznávání (např. otisk zařízení). Tímto způsobem může YouTube získávat informace o návštěvnících tohoto webu. Tyto informace se mimo jiné používají ke shromažďování statistik videa, zlepšování uživatelské zkušenosti a zabránění pokusům o podvod.

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožňujete YouTube přiřadit vaše chování při surfování přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením ze svého účtu YouTube.

YouTube slouží k prezentaci našich online nabídek atraktivním způsobem. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 sec. 1 lit. f GDPR. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 sec. 1 lit. a GDPR. Souhlas lze kdykoliv odvolat.

Další informace o nakládání s údaji uživatelů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů YouTube na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

6.2. Google TagManager
Používáme Google Tag Manager. Poskytovatelem je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Tag Manager je nástroj, se kterým můžeme integrovat sledovací nebo statistické nástroje a další technologie na našem webu. Google Tag Manager sám o sobě nevytváří uživatelské profily, neukládá soubory cookie a neprovádí žádnou nezávislou analýzu. Slouží pouze ke správě a přehrávání nástrojů integrovaných přes něj. Správce značek Google však zaznamenává vaši IP adresu, která může být také předána mateřské společnosti Google ve Spojených státech.

Použití Správce značek Google je založeno na čl. 6 sec. 1 lit. f GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem na rychlé a nekomplikované integraci a správě různých nástrojů na jeho webu. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 sec. 1 lit. a. Souhlas lze kdykoli odvolat.

6.3. Webová písma Google (místní hosting)
Tento web používá tzv Webová písma poskytovaná společností Google pro jednotné zobrazení písem. Písma Google jsou nainstalována místně. Neexistuje žádné připojení k serverům Google.

Další informace o Google Web Fonts naleznete na https://developers.google.com/fonts/faq a v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

6.4. Google mapy
Tento web používá mapovou službu Google Maps. Poskytovatelem je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Aby bylo možné používat funkce Google Maps, je nutné uložit IP adresu uživatele. Tyto informace se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Poskytovatel tohoto webu nemá na tento přenos dat žádný vliv. Pokud jsou aktivní Google Maps, Google může používat Google Web Fonts k jednotnému zobrazení písem.

Při vyvolání Google Maps prohlížeč načte požadovaná webová písma do mezi paměti prohlížeče, aby se texty a písma zobrazovaly správně.

Používání Google Maps je v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a snadného umístění námi uvedených míst na webových stránkách. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 sec. 1 lit. f GDPR. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 sec. 1 lit. a. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Předávání údajů do USA je založeno na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Pro všechny ostatní záležitosti platí oddíl 2.3 tohoto prohlášení o ochraně údajů.

Podrobnosti naleznete zde: https://business.safety.google/controllerterms/ a https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/

Další informace o nakládání s údaji uživatelů naleznete v prohlášení o ochraně údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

6.5. Google reCAPTCHA
Na této webové stránce používáme „Google reCAPTCHA“ (dále jen „reCAPTCHA“). Poskytovatelem je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Účelem reCAPTCHA je zkontrolovat, zda údaje zadané na této webové stránce (např. do kontaktního formuláře) zadal člověk nebo automatizovaný program. Za tímto účelem reCAPTCHA analyzuje chování návštěvníka webu na základě různých charakteristik. Tato analýza se spustí automaticky, jakmile návštěvník vstoupí na webovou stránku. Pro analýzu vyhodnocuje reCAPTCHA různé informace (např. IP adresu, čas strávený návštěvníkem webu na webu nebo pohyby myši prováděné uživatelem). Údaje shromážděné během analýzy se přenesou do Googlu.

Analýzy reCAPTCHA běží zcela na pozadí. Návštěvníci webu nejsou informováni o tom, že probíhá analýza.

Ukládání a analýza dat se provádí na základě čl. 6 sec. 1 lit. f GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem chránit své online nabídky před zneužitím automatizovaného snoopingu a proti SPAMu. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 sec. 1 lit. a GDPR i. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Více informací o Google reCAPTCHA naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů Google a Podmínkách služby Google, které naleznete na následujících odkazech: https://policies.google.com/privacy?hl=pl a https://policies .google. com/terms?hl=cs.

6.6. Matterport
Na našich webových stránkách využíváme služeb Matterport Inc. Java Dr. Sunnyvale, CA 94089, USA. Když vyvoláte jednu z našich stránek s virtuálním 3D průchodem Matterport, vytvoří se spojení se servery Matterport. Vaše IP adresa, verze prohlížeče a zobrazovací zařízení, počáteční a cílová URL a ID 3D virtuální procházky jsou přenášeny na servery Matterport v USA. Matterport je certifikován podle podmínek „EU – U.S. Privacy Shield Framework“. Předávání údajů do USA je založeno na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Pro všechny ostatní záležitosti platí oddíl 2.3 tohoto prohlášení o ochraně údajů.

Využití virtuální prohlídky Matterport je v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 sec. 1 lit. f GDPR. Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v prohlášení o ochraně údajů společnosti Matterport na adrese: https://matterport.com/legal/privacy-policy/.

6.7. Awesome písmo (místní hosting)
Tento web používá písmo Awesome k jednotnému zobrazení písem. Awesome písmo je nainstalováno lokálně. Neexistuje žádné připojení k serverům Fonticons, Inc.

Další informace o Font Awesome najdete v zásadách ochrany osobních údajů Font Awesome na: https://fontawesome.com/privacy.

6.8 Webová písma Hoefler & Co
K optimalizaci prezentace na našich webových stránkách používáme externí webová písma od Hoefler & Co., 611 Broadway, Room 725, New York, NY 100122608, USA.

Z technických důvodů naváže váš prohlížeč v každé relaci přímé spojení se servery Hoefler & Co., díky čemuž je možné číst mimo jiné vaši IP adresu. Pro zlepšení výkonu je v prohlížeči uživatele uložen dočasný soubor cookie relace.
Použití webových písem Hoefler & Co je v zájmu atraktivní prezentace naší online nabídky. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 sec. 1 lit. f GDPR. Pokud váš prohlížeč nepodporuje webová písma, použije se místo toho standardní písmo z vašeho počítače.

Nemáme žádný vliv na rozsah takto shromážděných údajů společností Hoefler & Co.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Hoefler & Co naleznete zde: http://www.typography.com/home/privacy.php.

6.9. Datové tabulky
Naše stránky používají pro tabulky a grafy síť pro doručování obsahu (CDN). V této souvislosti může váš prohlížeč předávat osobní údaje našemu poskytovateli služeb. Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 sec. 1 pism. f GDPR.

Oprávněným zájmem je zajištění funkčnosti našeho webu. Údaje jsou vymazány ihned po dosažení účelu jejich sběru.

7. Poskytovatelé elektronického obchodu a platebních služeb (partnerský portál a internetový obchod)


7.1. Údaje o zákazníkovi a smlouvě
Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze v rozsahu nezbytném pro založení, určení obsahu nebo změnu právního vztahu (registrační údaje).

Děje se tak na základě čl. 6 sec. 1 lit. b GDPR, které umožňuje zpracování údajů pro plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření. Osobní údaje související s používáním této webové stránky (údaje o používání) shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze v rozsahu, který je nezbytný k tomu, aby uživatel mohl používat službu nebo účtovat uživateli.

Shromážděné zákaznické údaje budou vymazány po dokončení objednávky nebo ukončení obchodního vztahu. Zákonné doby uchovávání zůstávají nedotčeny.

7.2. Smluvní přenos dat pro internetové obchody, obchodní společnosti a expedici zboží
Pokud si u nás objednáte zboží, předáme vaše osobní údaje přepravní společnosti pověřené dodáním a poskytovateli platebních služeb pověřenému platbou. Zveřejňovány jsou pouze údaje, které daný poskytovatel služeb potřebuje ke splnění svého úkolu.

Právním základem je čl. 6 sec. 1 lit. b GDPR, které umožňuje zpracování údajů pro plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření. Pokud jste udělili souhlas v souladu s čl. 6 sec. 1 lit. GDPR, předáme Vaši e-mailovou adresu přepravní společnosti pověřené doručením, aby Vás mohla elektronicky informovat o stavu expedice Vaší objednávky; tento souhlas můžete kdykoli odvolat.

7.3. Předávání údajů a digitálního obsahu při uzavírání smluv o poskytování služeb
Osobní údaje předáváme třetím stranám pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění smlouvy, například úvěrové instituci pověřené zpracováním platby.

K dalšímu přenosu údajů nedochází nebo se uskuteční pouze tehdy, pokud uživatel s přenosem výslovně souhlasil. Vaše údaje nebudou bez vašeho výslovného souhlasu předány třetím stranám, například pro reklamní účely.

Základem pro zpracování dat je čl. 6 sec. 1 lit. b GDPR, které umožňuje zpracování údajů pro plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

7.4. Úvěrové kontroly
V případě nákupů na účet nebo jiných platebních prostředků, u kterých přijímáme platby předem, můžeme provést kontrolu kreditu (scoring). Za tímto účelem předáváme údaje, které zadáte (např. jméno, adresa, věk nebo bankovní spojení), úvěrové agentuře. Na základě těchto údajů je stanovena pravděpodobnost nedoplatků v platbách. Pokud existuje nadměrné riziko nezaplacení, můžeme odmítnout přijmout platební metodu.

Za tímto účelem spolupracujeme s poskytovatelem služeb, od kterého získáváme údaje potřebné pro tento účel. Za tímto účelem poskytujeme poskytovateli služeb vaše jméno a kontaktní údaje.

Kontrola bonity se provádí na základě plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), jakož i za účelem zamezení prodlení s platbou (oprávněný úrok v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Pokud byl souhlas získán, je kontrola bonity prováděna na základě tohoto souhlasu (čl. 6 odst. 1 (GDPR); souhlas lze kdykoli odvolat.

8. Audio a video konference


8.1. Obecné informace
8.1.1. Zpracování dat
Nástroje pro online konference využíváme mimo jiné ke komunikaci s našimi klienty a uchazeči o zaměstnání. Konkrétní nástroje, které používáme, jsou uvedeny níže. Pokud s námi komunikujete prostřednictvím videokonference nebo audio konference přes internet, budou vaše osobní údaje shromažďovány a zpracovávány námi a poskytovatelem příslušného konferenčního nástroje.

Konferenční nástroje shromažďují všechna data, která poskytujete/používáte k používání nástrojů (e-mailová adresa a/nebo vaše telefonní číslo). Konferenční nástroje navíc zpracovávají dobu trvání konference, začátek a konec (čas) účasti na konferenci, počet účastníků a další „kontextové informace“ v souvislosti s procesem komunikace (metadata).

Kromě toho poskytovatel nástroje zpracovává všechna technická data, která jsou nezbytná pro podporu online komunikace. To se týká zejména IP adres, MAC adres, identifikátorů zařízení, typu zařízení, typu a verze operačního systému, verze klienta, typu kamery, mikrofonu nebo reproduktoru a typu připojení. Pokud je obsah vyměňován, přenášen nebo jinak zpřístupňován v rámci nástroje, je také uložen na serverech poskytovatelů nástrojů. Takový obsah zahrnuje cloudové nahrávky, chat/IM nahrávky, hlasové zprávy, nahrané fotografie a videa, soubory, nástěnky a další informace sdílené při používání služby. Vezměte prosím na vědomí, že nemáme plnou kontrolu nad operacemi zpracování dat používaných nástrojů. Naše možnosti jsou do značné míry závislé na firemní politice daného dodavatele. Další informace o zpracování dat nástroji konference naleznete v prohlášeních o ochraně osobních údajů jednotlivých nástrojů uvedených pod tímto textem.

8.1.2. Účel a právní základ
Nástroje konference slouží ke komunikaci s potenciálními nebo stávajícími smluvními partnery a uchazeči o zaměstnání a/nebo k nabízení určitých služeb našim zákazníkům (článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Používání nástrojů navíc slouží ke zjednodušení a zrychlení komunikace s námi nebo naší společností obecně (oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Pokud byl požádán o souhlas, jsou příslušné nástroje používány na základě tohoto souhlasu; souhlas lze kdykoli odvolat s účinkem do budoucna.

8.1.3. Doba uchování
Údaje, které shromažďujeme přímo prostřednictvím nástrojů pro video a konference, budou z našich systémů vymazány, jakmile nás požádáte o jejich vymazání, odvoláte svůj souhlas s jejich ukládáním nebo přestane platit účel ukládání dat. Uložené soubory cookie zůstávají na vašem koncovém zařízení, dokud nejsou smazány. Povinné zákonné doby uchovávání zůstávají nedotčeny. Nemáme žádný vliv na dobu uchování údajů, které jsou uchovávány provozovateli konferenčních nástrojů pro jejich vlastní účely. Pro podrobnosti kontaktujte přímo operátory konferenčních nástrojů.

8.2. Použité nástroje
8.2.1. TeamViewer
Používáme TeamViewer. Poskytovatelem je TeamViewer Germany GmbH, Jahnstr. 30, 73037 Goppingen. Podrobné informace o zpracování údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů TeamViewer: https://www.teamviewer.com/de/datenschutzerklaerung/ nebo v anglické verzi https://www.teamviewer.com/en/privacy-notice/.

8.2.2. Microsoft Teams
Používáme Microsoft Teams. Poskytovatelem je Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Podrobné informace o zpracování dat naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Microsoft Teams: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement.

9. Digitální systém oznamovatele – hintbox


K poskytování digitálního systému oznamovatele používáme hintbox.

Poskytovatelem je lawcode GmbH, Universitätsstraße 3, 56070 Koblenz, Německo.

Používání systému je dobrovolné. Je také možné se hlásit přímo na osobním oddělení Winkhaus Polska Beteiliguns spółka z o. o. sp. k.

9.1 Účely zpracování osobních údajů
Společnost Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG a Winkhaus Polska Beteiliguns spółka z o. o. sp. k. při zadávání a zpracování hlášení v interním systému hlášení zpracovává mimo jiné následující typy osobních údajů:
• Informace k osobní identifikaci oznamovatele, jako je jméno a příjmení, pohlaví, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa;
• Status zaměstnance;
• Informace o subjektu, o kterém jsou získávána data, tedy fyzických osobách označených v hlášení jako osoba, která se dopustila porušení nebo s nimiž je určená osoba spojena. Tyto informace zahrnují například jméno a příjmení, pohlaví, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu nebo jiné informace, které vás umožní identifikovat;
• Informace o porušeních, která mohou umožnit vyvození závěrů o fyzické osobě.

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG a Winkhaus Polska Beteiliguns spółka z o. o. sp. k. zpracovává osobní údaje za účelem prošetření hlášení s cílem zabránit, odhalit a/nebo přijmout následná opatření proti porušování platných zákonů nebo směrnic společnosti (jako jsou opatření k prověření platnosti obvinění uvedená ve zprávě a v případě potřeby podniknout kroky proti nahlášenému porušení, mimo jiné prostřednictvím interního vyšetřování, vyšetřování, trestního stíhání, opatření k (zpětnému) získání finančních prostředků nebo ukončení řízení.

9.2 Právní základ
Informace k osobní identifikaci oznamovatele zpracováváme pouze v případě, že nám oznamovatel udělil souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Zpracování je podle toho zákonné pouze tehdy, pokud subjekt o kterém jsou získávána data udělil souhlas se zpracováním osobních údajů, které se ho týkají, pro jeden nebo více konkrétních účelů.

Zpracováváme informace o postavení zaměstnance, informace o subjektu o kterém jsou získávána data a další informace, které umožňují činit závěry o fyzických osobách na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Podle toho je zpracování zákonné, pokud je zpracování nezbytné k zajištění oprávněných zájmů správce nebo třetí strany, pokud nad nimi nepřevažují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu o kterém jsou získávána data, které vyžadují ochranu osobních údajů.

V závislosti na konkrétním jednotlivém případě, který má být přezkoumán, spočívá náš oprávněný zájem ve zpracování zpráv, abychom mohli provést následná opatření, jako jsou opatření k prověření oprávněnosti tvrzení uvedených ve zprávě a v případě potřeby podniknout kroky proti nahlášenému porušení, mimo jiné prostřednictvím interního vyšetřování, vyšetřování, trestního stíhání, opatření pro (znovu)získání finančních prostředků nebo dokončení procedury. Zda jsou zájmy nebo základní práva a svobody subjektu o kterém jsou získávána data v rozporu s takovým zpracováním údajů, bude posuzováno případ od případu – a to i s ohledem na rozpor.

9.3 Příjemci nebo kategorie příjemců
Osobní údaje zpracovávané jako součást zprávy zpracovává lawcode GmbH, Universitätsstraße 3, 56070 Koblenz jménem a v souladu s pokyny Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG.

Osobní údaje budou v zásadě předány třetím stranám pouze v případě, že pro to existuje právní základ. To platí zejména v případě, že přenos slouží ke splnění zákonných požadavků, podle kterých jsme povinni poskytovat informace, hlásit nebo předávat údaje, dali jste nám k tomu souhlas nebo to odůvodňuje vyváženost zájmů.

Kromě toho externí společnosti poskytující služby, jako jsou externí datová centra nebo poskytovatelé telekomunikací, zpracovávají osobní údaje naším jménem jako zpracovatelé.

V závislosti na zaměření odpovědnosti za hlášení a za účelem účinného zahájení následných opatření mohou být osobní údaje předány našim příslušným odborným oddělením.

Za určitých okolností můžeme osobní údaje předat také orgánům státní bezpečnosti a/nebo orgánům činným v trestním řízení, jiným odpovědným orgánům a/nebo osobám povinným zachovávat mlčenlivost, jako jsou auditoři/právníci.

9.4 Obecné informace o době uchovávání
Data jsou obecně uložena, dokud není dokončena následná akce. Údaje z hlášení jsou vymazány zpravidla po 2 měsících po definitivním ukončení řízení, pokud zahájení dalších právních kroků nevyžaduje další uchování (např. zahájení trestního stíhání nebo kárného řízení). Osobní údaje v souvislosti s hlášeními okamžitě vymažeme, pokud je budeme považovat za zjevně objektivně nepodložené.

9.5 Informace v souladu s čl. 13 odst. 2 písm. e GDPR
Poskytnutí údajů prostřednictvím zprávy není smluvně vyžadováno ani nutné pro uzavření smlouvy. V závislosti na konkrétním případu může existovat zákonná povinnost nás nahlásit. Údaje však musí být zpracovány, aby bylo možné zprávu smysluplně zpracovat a prošetřit.

10. Program WH Okna


Program pro výrobce a prodejce oken slouží k nacenění oken a přípravě technologické dokumentace. Na základě programu WH Okna jsou také realizovány projekty optimalizace a automatizace výrobních etap (řezání profilů, tvarovek atd.). Informace GDPR pro uživatele programu WH Okna, dealerské verze WH Okna a Cloud verze z produkce Winkhaus Polska Beteiligungs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. je k dispozici na: https://www.winkhaus.com/pl-pl/wh_okna/rodo-wh-okna

10.1 Technické informace o zpracování osobních údajů - program WH Okna:
1. Veškerá data jsou zpracovávána na lokálních počítačích výrobce oken v databázích MS SQL.
2. Na žádost výrobce oken mohou být osobní údaje, včetně údajů o zákaznících, předány společnosti Winkhaus Polska Beteiligungs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
3. Přístup do programů WH Okna a WH Baza je omezen postupem přihlášení pomocí individuálního hesla uživatele. Přihlášení uživatelé mají přístup k údajům včetně osobních údajů v závislosti na jejich oprávnění.

10.2. Technické informace o zpracování osobních údajů - program WH Okna - dealerská verze:
1. Program dealerské verze WH Okna je nainstalován lokálně v sídle prodejce (prodejce oken).
2. Veškerá data jsou zpracovávána na lokálních počítačích v databázích MS SQL.
3. Žádné údaje, včetně osobních údajů zákazníků, nejsou předávány společnosti Winkhaus Polska Beteiligungs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
4. Přístup k programu dealerské verze WH Okna je omezen procedurou přihlášení individuálním uživatelským heslem. Přihlášení uživatelé mají přístup k údajům včetně osobních údajů v závislosti na jejich oprávnění.

10.3. Technické informace o zpracování osobních údajů - program WH Okna Cloud (v cloudu):
1. Program WH Okna Cloud je nainstalován v cloudu Amazon.
2. Poskytovatel služeb, společnost Amazon, sídlí v USA a je certifikován EU-US-Privacy Shield. Aktuální certifikát je k dispozici na odkazu: https://www.privacyshield.gov/list. V rámci dohody mezi USA a Evropskou komisí Evropská komise zavedla odpovídající úroveň ochrany údajů pro společnosti certifikované štítem na ochranu soukromí.
3. Všechna data jsou zpracovávána v cloud computingu Amazon.
4. Správcem cloud computingu, na kterém program WH Okna Cloud funguje, je společnost Winkhaus Polska Beteiligungs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., která si službu pronajímá od společnosti Amazon.
5. Výpočetní cloud, na kterém jsou zpracovávána data WH Okna Cloud, se nachází v EU.
6. Žádné údaje, včetně osobních údajů zákazníků, nejsou předávány společnosti Winkhaus Polska Beteiligungs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
7. Přístup k programu dealerské verze WH Okna je omezen postupem přihlášení individuálním uživatelským heslem. Přihlášení uživatelé mají přístup k údajům včetně osobních údajů v závislosti na jejich oprávnění.

10.4. Technické informace o zpracování osobních údajů - server výměny dat WH Okna (komunikační server):
1. Server pro výměnu dat WH Okna je umístěn v cloudu společnosti Microsoft.
2. Veškerá data jsou zpracovávána v cloudu společnosti Microsoft.
3. Správcem cloud computingu, na kterém server pro výměnu dat WH Okna funguje, je společnost Winkhaus Polska Beteiligungs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., která si službu pronajímá od společnosti Amazon.
4. Přístup k serveru pro výměnu dat mají pouze oprávnění IT zaměstnanci společnosti Winkhaus Polska Beteiligungs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Poskytovatel služeb, Amazon, sídlí v USA a je certifikovaný EU-US-Privacy Shield. Aktuální certifikát je k dispozici na odkazu: https://www.privacyshield.gov/list. V rámci dohody mezi USA a Evropskou komisí Evropská komise zavedla odpovídající úroveň ochrany údajů pro společnosti certifikované štítem na ochranu soukromí.

Poskytovatel služeb, společnost Microsoft, sídlí v USA a je certifikován EU-US-Privacy Shield. Aktuální certifikát je k dispozici na odkazu: https://www.privacyshield.gov/list. V rámci dohody mezi USA a Evropskou komisí Evropská komise zavedla odpovídající úroveň ochrany údajů pro společnosti certifikované štítem na ochranu soukromí.

11. Help Desk portálu WH Okna


Jedná se o portál pro výrobce oken a prodejce využívající okenní konstrukční program WH Okna od Winkhaus. Program zaznamenává tzv. vstupy, tedy požadavky zákazníků na pomoc při práci s programem WH Okna a připomínky na diskusní skupině fungující v rámci Portálu.

Web zpracovává data firem využívajících program WH Okna a data zaměstnanců firem, kteří žádají o pomoc. Zejména se jedná o: jméno a příjmení zaměstnance, e-mailovou adresu a telefonní číslo/a.

Portál WH Okna Help Desk běží na serveru Amazon. Poskytovatel služeb, Amazon, sídlí v USA a je certifikován EU-US-Privacy Shield. Aktuální certifikát je k dispozici na odkazu: https://www.privacyshield.gov/list. V rámci dohody mezi USA a Evropskou komisí Evropská komise zavedla odpovídající úroveň ochrany údajů pro společnosti certifikované na ochranu soukromí.

Správcem údajů je společnost Winkhaus Polska Beteiligungs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., která si pronajímá hostingovou službu od Amazonu.

12. Internetový obchod Winkhaus


Podrobné informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s fungováním internetového obchodu jsou obsaženy v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, ochrana osobních údajů a podmínky používání internetového obchodu Winkhaus www.sklep.winkhaus.pl, který se nachází na odkazu https ://sklep.winkhaus.pl /pl/privacy_policy.

Nabídka internetového obchodu je určena výrobcům, distributorům, servisním technikům, montérům a fyzickým osobám. Objednávky v obchodě lze provádět po předchozí registraci účtu nebo jako host, bez registrace.

Web zpracovává osobní údaje při: registraci zákazníka, zadání objednávky, přihlášení k odběru obecného newsletteru a newsletteru pro montážníky, odeslání dotazu prostřednictvím kontaktního formuláře, odeslání dotazu na produkt, hodnocení produktu, komentáře na blogu a při odeslání přihlášky do databáze servisních a montážních firem.

Správcem údajů o zákaznících internetového obchodu je Winkhaus Polska Beteiligungs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Hostingové centrum online obchodu: Amazon.

Poskytovatel služeb, Amazon, sídlí v USA a je certifikován EU-US-Privacy Shield. Aktuální certifikát je k dispozici na odkazu: https://www.privacyshield.gov/list. V rámci dohody mezi USA a Evropskou komisí Evropská komise zavedla odpovídající úroveň ochrany údajů pro společnosti certifikované štítem na ochranu soukromí.

13. Konfigurátor vložek: vyberte vložku


Aplikace prezentuje cylindrické vložky Winkhaus a umožňuje zaslat poptávku na vybranou vložku vyplněním kontaktního formuláře.

Web zpracovává osobní údaje poskytnuté ve formuláři použitém pro odeslání dotazu. Správcem dat je společnost Winkhaus Polska Beteiligungs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., která si pronajímá hostingovou službu od společnosti Microsoft. Poskytovatel služeb, společnost Microsoft, sídlí v USA a je certifikován EU-US-Privacy Shield. Aktuální certifikát je k dispozici na odkazu: https://www.privacyshield.gov/list. V rámci dohody mezi USA a Evropskou komisí Evropská komise zavedla odpovídající úroveň ochrany údajů pro společnosti certifikované na ochranu soukromí.

14. Práva průmyslového a duševního vlastnictví


Veškeré texty, fotografie, grafika, animace, video a audio materiály a další obsah na této webové stránce jsou chráněny autorským právem a právy s ním souvisejícími. Tento obsah nesmí být reprodukován, měněn nebo používán v jiných elektronických nebo tištěných publikacích bez písemného souhlasu společnosti Winkhaus. Všechny ochranné známky, pokud není uvedeno jinak, jsou chráněny, zejména: značky, loga, vzory, jmenovky. Patenty a ochranné známky na této webové stránce jsou duševním vlastnictvím společnosti Winkhaus.

15. Odpovědnost a jurisdikce


Winkhaus Polska Beteligungs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. odpovídá v souladu se zákonem, a to i za zaviněnou škodu způsobenou svým jednáním.

S výhradou jiných předpisů vyplývajících z kogentních ustanovení zákona je tato odpovědnost omezena na škodu způsobenou úmyslně a hrubou nedbalostí společnosti nebo vyplývající z hrubého porušení podstatné smluvní povinnosti, přičemž smluvní povinností se rozumí taková povinnost, bez níž účelu smlouvy nelze dosáhnout a je omezen na typické škody, které jsou běžným výsledkem konkrétního porušení.

Spory a právní vztahy se společností Winkhaus Polska Beteiligungs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. podléhají pouze polskému právu. Soudem příslušným k řešení sporů souvisejících s předmětem těchto Zásad ochrany osobních údajů je polský obecný soud. Není-li poškozený spotřebitelem nebo podnikatelem se spotřebitelskými právy, je příslušný soud podle sídla společnosti Winkhaus Polska Beteligungs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

16. Vaše práva


16.1. Právo přístupu
Máte právo získat od nás informace (článek 15 GDPR) o zpracování vašich osobních údajů.

16.2. Právo na opravu
Máte právo požadovat, abychom opravili (článek 16 GDPR) jakékoli osobní údaje, které se vás týkají, které jsou nepřesné nebo neúplné.

16.3. Právo smazat
Máte právo požádat o vymazání vašich údajů, pokud jsou splněny podmínky uvedené v čl. 17 GDPR. V souladu s tím máte právo například požádat o vymazání vašich údajů, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny. Máte také právo požádat o vymazání údajů, pokud je zpracováváme na základě vašeho souhlasu a chcete tento souhlas odvolat.

16.4. Právo na omezení zpracování údajů
Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.

Za tímto účelem nás můžete kontaktovat.

Právo na omezení zpracování existuje v těchto případech:
• Pokud zpochybníte přesnost vašich osobních údajů, které máme k dispozici, obvykle potřebujeme čas na ověření. Máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů po dobu trvání kontroly.
• Pokud bylo/je zpracování Vašich osobních údajů protiprávní, máte právo místo jejich výmazu požadovat omezení zpracování.
• Pokud již Vaše osobní údaje nepotřebujeme, ale Vy je potřebujete pro výkon, obhajobu nebo vymáhání právních nároků, máte právo místo výmazu požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
• Pokud jste podali námitku podle čl. 21 (1) GDPR je třeba najít rovnováhu mezi vašimi a našimi zájmy. Dokud nebude určeno, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.
• Pokud jste zpracování svých osobních údajů omezili, mohou být tyto údaje - kromě uložení - zpracovávány pouze s vaším souhlasem nebo pro účely uplatnění, výkonu nebo obhajoby právních nároků nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby popř. z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu.

16.5. Právo na přenositelnost údajů
Máte právo na to, abychom vám nebo třetí straně poskytli údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smlouvy, v běžném strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímé předání údajů jiné odpovědné straně, bude tak učiněno pouze v technicky možném rozsahu.

16.6. Právo vznést námitku
Pokud je zpracování údajů prováděno na základě čl. 6 (1) e nebo f GDPR máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace; to platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních. Příslušný právní základ, na kterém je zpracování založeno, naleznete v tomto prohlášení o ochraně údajů.

Pokud vznesete námitku, nebudeme již vaše dotčené osobní údaje zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo zpracování neslouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků (právo vznést námitku dle k čl. 21 odst. 1 GDPR).

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro tyto účely; to platí i pro profilování, pokud s takovým marketingem souvisí.

V případě námitky již nebudou Vaše osobní údaje používány pro účely přímé reklamy. (Námitka dle čl. 21 odst. 2 GDPR).

16.7. Právo na odvolání
Mnoho operací zpracování údajů je možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Odvolání nemá vliv na zákonnost zpracování údajů prováděného do odvolání.

16.8. Právo si stěžovat
V případě porušení GDPR máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Můžete se například obrátit na:
Předsedu Úřadu pro ochranu osobních údajů https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
Úřad pro ochranu osobních údajů
Ul. Stawki 2, 00-193 Varšava

17. Kontaktní osoba


Náš pověřenec pro ochranu osobních údajů je vám k dispozici jako kontaktní osoba v případě jakýchkoli pochybností souvisejících s ochranou údajů:
Pověřenec pro ochranu osobních údajů ve společnosti
Winkhaus Polska Beteiligungs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Ul. Przemysłowa 1, 64-130 Rydzyna
iodo@winkhaus.pl

Zveřejnění: 9.02.2024