Automatyczne wietrzenie w praktyce Okna na 6-tkę w siedzibie D+H

Działająca od kwietnia 2018 nowa siedziba D+H Polska we Wrocławiu jest wizytówką firmy, która specjalizuje się w produktach do oddymiania i naturalnej wentylacji, systemach przeciwpożarowych i napędach do okien i drzwi. To pierwszy obiekt w Polsce, w którym zastosowano okucia activPilot Comfort PADM z napędem BDT w stolarce aluminiowej. Jako że od otwarcia nowej siedziby upłynęły już 4 miesiące, skorzystaliśmy z okazji, by zapytać o obserwacje i wrażenia użytkowników okien z funkcją automatycznego „wietrzenia na 6-tkę”.

Okucie activPilot Comfort PADM z napędem elektrycznym to komfortowe rozwiązanie, umożliwiające automatyczne przewietrzanie z programowaniem czasowym. Wymiana powietrza odbywa się przez około 6-milimetrową szczelinę pomiędzy skrzydłem a ramą na całym obwodzie okna. Zaletą takiego sposobu przewietrzania jest równomierny napływ świeżego powietrza bez niepotrzebnych strat energii przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej odporności okien na włamanie (do klasy RC2).

Korzystając z panelu dotykowego, można przełączyć okno w tryb stałego wietrzenia lub zaprogramować 10-minutowe cykle wietrzenia, które będą automatycznie uruchamiać się co godzinę. Można także zaprogramować jednorazowe wietrzenie przez zadany czas: 10, 20 lub 30 minut. Gdy przełączymy napęd w tryb manualny – okno da się normalnie otworzyć do pozycji rozwartej. Kolejną opcją jest połączenie okucia okiennego z czujnikiem wilgotności lub zawartości CO2 w pomieszczeniu, który będzie wymuszał otwarcie okna w momencie przekroczenia parametrów przyjaznych dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Tak więc możliwych scenariuszy przewietrzania jest wiele.


Zapytaliśmy kierownika działu marketingu Szymona Ciacha, jak pracownicy D+H korzystają z funkcji automatycznego wietrzenia i jak oceniają jego użyteczność.

- Wasza nowa siedziba jest budynkiem modelowym, w którym zastosowaliście państwo swoje najnowsze produkty z dziedziny oddymiania, przewietrzania i ochrony przeciwpożarowej. W obiekcie zdecydowaliście się połączyć wentylację naturalną z wentylacją mechaniczną. Czy te 2 systemy mogą ze sobą współgrać?

Budynek D+H został zaprojektowany w taki sposób, aby połączyć naturalną wentylację z wentylacją mechaniczną i u nas obydwa te systemy doskonale się uzupełniają. W każdym pomieszczeniu działanie klimatyzacji jest uzależnione od pozycji okien – uruchamia się wtedy, kiedy skrzydła są zamknięte i dezaktywuje w momencie ich otwarcia. Dzięki temu użytkownicy poszczególnych biur mają możliwość swobodnego sterowania automatyką bez zbędnych strat ciepła czy energii.

- Jak państwo korzystacie z naturalnego wietrzenia? Czy okna są stale rozszczelnione, czy tylko na noc lub dzień?

Okna mogą być rozszczelniane zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy. Okna wyposażone w okucia activPilot Comfort PADM zachowują klasę antywłamaniową RC2, co pozwala na wentylację obiektu również w godzinach zamknięcia. To z kolei przekłada się na mniejsze koszty eksploatacji – w schłodzonych nocą biurach nie ma potrzeby uruchamiania klimatyzacji tak szybko, jak to się dzieje w szczelnie zamkniętych pomieszczeniach.

- Czy w różnych pomieszczeniach w firmie wietrzenie odbywa się w oparciu o ten sam scenariusz?

Napędy w poszczególnych pomieszczeniach zostały zaprogramowane w odmienny sposób. Przykładowo, w salach konferencyjnych okna otwierają się automatycznie w oparciu o sygnał z czujki CO2 w momencie, kiedy zawartość tlenu w powietrzu spadnie poniżej pożądanego poziomu. Pozwala to na prowadzenie szkoleń czy spotkań w komfortowych warunkach bez konieczności ręcznego otwierania okna. W pomieszczeniach biurowych sytuacja wygląda nieco inaczej – pracownicy korzystają z funkcji wietrzenia na 6-tkę lub pełnego otwarcia według indywidualnych potrzeb.

- Jak taki sposób wietrzenia sprawdza się w różnych porach roku?

Do tej pory mamy doświadczenie z miesięcy letnich, a ponieważ już w maju temperatury sięgały ponad dwudziestu stopni, stosowaliśmy wietrzenie na 6-tkę zamiennie z wentylacją mechaniczną.

- Czy od czasu do czasu trzeba otwierać okna na całą szerokość?

Sposób korzystania z okien z automatyką jest bardzo indywidualną sprawą. Z jednej strony mamy tryb wietrzenia szczelinowego i stałą, łagodną cyrkulację powietrza, a z drugiej strony możliwość otwarcia okna na oścież tylko w celu krótkiego przewietrzenia pomieszczenia. Obserwujemy, że tak naprawdę każdy korzysta z okien inaczej. W niektórych pomieszczeniach okna są przez całą dobę w trybie wietrzenia szczelinowego, w innych otwierane są tylko doraźnie.

- Jak państwo jako testerzy własnego rozwiązania oceniacie jego plusy i minusy? Czy jest coś, co chcielibyście zmienić?

Cały czas uczymy się korzystania z tych nowoczesnych systemów i przekonujemy o ich kolejnych zaletach. Po kilkumiesięcznym użytkowaniu coraz efektywniej udaje nam się je wykorzystywać. W międzyczasie dokonaliśmy pewnych modyfikacji w systemie BMS tak, aby dopasować sposób działania naturalnej wentylacji do specyfiki poszczególnych pomieszczeń i indywidualnych preferencji użytkowników. Co według nas jest największą korzyścią z zastosowania naturalnej wentylacji? Moim zdaniem obok zalet czysto ekonomicznych ważne jest to, że możemy cieszyć się ze świeżego powietrza - co wcale nie jest oczywiste - i mamy odpowiedni poziom wilgotności w pomieszczeniach. Zwykle mówi się o nadmiarze wilgoci w pomieszczeniach i z nim walczy. Jednak częsty mankament systemów wentylacji mechanicznej to powietrze zbyt suche. Nie tylko odbija się ono na naszym zdrowiu i samopoczuciu, ale także szkodzi drewnianym i skórzanym meblom, parkietom, książkom i roślinom doniczkowym. Warto o tym wiedzieć, zanim zdecydujemy się na rodzaj instalacji wentylacyjnej. Zastosowane w naszym obiekcie połączenie wentylacji mechanicznej z naturalną wydaje się z naszego punktu widzenia optymalne.

- Znam problem suchego powietrza z własnego doświadczenia, dlatego życzę państwu i sobie, by coraz więcej firm i instytucji w trosce o zdrowie swoich pracowników świadomie wybierało znacznie bardziej przyjazne dla ludzi systemy wentylacji naturalnej. Dziękuję za rozmowę.