Klucz kontrolerem jakości

Klucz blueSmart występuje w wielu różnych „wcieleniach”: bywa pracownikiem ochrony, strażnikiem dóbr kultury, pomaga ratować ludzi w górach, nieobcy mu także mundur strażaka.

Elektroniczny system kontroli dostępu blueSmart montowany jest w budynkach użyteczności publicznej, szkołach, szpitalach, placówkach kultury, a nawet obiektach infrastruktury krytycznej. Nie tylko zarządza dostępem do pomieszczeń, kontrolując różnego typu działania użytkowników kluczy, umożliwia także ich monitorowanie oraz rozliczanie. Może też pełnić dodatkowe funkcje. Integracja z rejestracją czasu pracy to najpopularniejsze z dodatkowych zadań.

Wkładki elektroniczne, inteligentne klamki, terminale dostępowe i rejestratory czasu pracy to nowoczesne komponenty współczesnej architektury i budownictwa, które w sposób efektywny współdziałają w ramach jednolitego systemu. blueSmart działa jednak także w relacjach z innymi systemami – urządzeniami biurowymi (drukarki), drzwiami automatycznymi; kontroluje dostęp i korzystanie z miejsc parkingowych, zarządza dostępem do szaf, kontenerów i szafek, uruchamia także windy w budynkach.

W naszym zakładzie w Rydzynie system blueSmart, oprócz integracji z rejestracją czasu pracy oraz funkcją uruchamiania urządzeń biurowych, posiada jeszcze ważne „stanowisko kontrolera jakości”. Pracownicy produkcji używają kluczy elektronicznych do identyfikacji w systemie produkcyjnym Hydra – pracownik odpowiedzialny za jakość produktu loguje się do systemu, zostawiając informację, kto sprawdził daną partię wyrobu na danym stanowisku produkcyjnym łącznie z wynikami pomiarów ze stanowiska kontrolnego.

Połączenie w ramach jednego systemu ma zatem na celu nie tylko bezpieczeństwo, ułatwia szybką identyfikację i rozliczenia na stanowiskach pracy, daje także możliwość nadzorowania kosztów i w efekcie ich optymalizację.

Rozwój produktu nie stoi w miejscu. Ciekawe, do czego jeszcze będzie zdolny w przyszłości elektroniczny klucz blueSmart?